11 Aralık 2014 Perşembe

12-DNA PRATİK NOTLARINIZ BELLİ OLDU

Sevgili öğrenciler,
DNA pratik notlarınıza buradan ulaşabilirsiniz.
Sevgiler
Prof. Dr. Ferhan Sağın

9 Aralık 2014 Salı

8-ENZİMLER

Sevgili Öğrenciler,

Bu laboratuvar uygulamasında hem enzimleri, hem de biyokimyasal bir ölçüm tekniğini öğreneceksiniz. Enzimlerin etkileri ve yapılarına yönelik olarak 3 deney yapacaksınız. Ayrıca kağıt kromatografi yöntemi ile enzimatik bir tepkimenin sonucunda oluşan ürünleri görme fırsatı bulacaksınız.


Bu uygulama öncesinde yapmanız gereken bir ödev de hazırladım, ödeviniz aşağıda... Hepinizin bu ödevi yaparak masa sorumlusu asistanlarınıza teslim etmenizi rica ediyorum.

Herkes için başarılı bir uygulama olmasını diliyorum.


Prof. Dr. Eser Sözmen 

ÖDEV:
Kolesterol sentezini azaltmak üzere HMG koA reduktaz enzimini inhibe eden yeni bir ilaç üretilmiştir. İn vitro hücre kültürü ortamında ilacın nasıl bir inhibisyon yaptığını ve hangi dozda inhibisyon yaptığını test etmek üzere bir deney planı oluşturun.

                                    HMG koA Reduktaz
Reaksiyon: HMG koAà à à à à à Mevalonat 

Yapılacak deneysel çalışmayı adım adım yazın.

EK BİLGİLER:
  • Enzim aktivitesini belirlemek için kullandığınız yöntemde uygun ortamda substrattan oluşan ürün miktarı belirlenmektedir, ölçüm 1 saat sürmektedir. 
  • HMG koA reduktaz enzimi için optimum sıcaklık 37 derece ve optimum pH=7,2 olarak belirlenmiştir. 
  • Laboratuvarınızda deneme için 10 M konsantrasyonda substrat (HMGkoA) bulunmaktadır.
  • Laboratuvarınızda yeterince tampon çözelti ve ilaç vardır.


28 Kasım 2014 Cuma

7-DNA KESİMİ ve ELEKTROFOREZ

Sevgili Öğrenciler,

DNA kesimi ve elektroforez pratiğinde teorik derslerde değindiğimiz rekombinant DNA teknolojilerinde önemli bir yeri olan restriksiyon enzimlerinin DNA üzerine olan farklı kesim etkilerini çalışma örneklerimizi agaroz jel elektroforezinde yürüterek gözleyecek ve çıkan sonuçları değerlendireceğiz.

Ayrıca pratikte restriksiyon enzimlerinin tanıda kullanım alanı bulduğu RFLP yönteminin tanısal değerini tartışacağız.

Diğer tüm pratiklerde olduğu gibi bu pratik ile ilgili öğretici materyallerini (materyalleri sağ kolondaki UYGULAMA HAZIRLIK DOKÜMANLARI başlığı altındaki DNA Kesimi Ve Elektroforez Deneyleri dosyasında bulacaksınız) pratik öncesi çalışmanız, yapacağınız deneyleri daha iyi anlamanızı ve pratik sonunda yapılan yazılı değerlendirmelerden başarı ile geçmenizi sağlayacaktır.

Hepinizin başarılı bir pratik dersi geçirmenizi dilerim.

Prof. Dr. H. Hakan Aydın
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

3 Kasım 2014 Pazartesi

6-SPEKTROFOTOMETRE

Sevgili Öğrenciler,

Spektrofotometre pratiğinde Tıbbi Biyokimya tanı laboratuvarlarında rutin olarak istenen testlerin büyük çoğunluğunun analizinin yapıldığı cihazların temel çalışma prensibi olan spektrometriyle ilgili temel kavramları öğrendikten sonra size verilen örneklerde biüret yöntemi ile serumda protein miktarını tayin edeceksiniz.

Diğer tüm pratiklerde olduğu gibi bu pratik ile ilgili öğretici materyalleri pratik öncesi çalışmanız yapacağınız deneyleri daha iyi anlamanızı ve pratik dersi sonunda yapılan yazılı değerlendirmelerden başarı ile geçmenizi sağlayacaktır.

Hepinizin başarılı bir pratik dersi geçirmenizi dilerim.

Prof. Dr. H. Hakan Aydın
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi29 Ekim 2014 Çarşamba

5-LİPİDLER

Merhaba...

Öncelikle hepinize geçmiş olsun :-) 

Umarım ilk Blok Ara Sınavınız çok iyi geçmiştir, sınav sonucunuz da çalışmanıza-emeğinize değecek şekilde yüz güldürücü gelir.

3 Kasım 2014, Pazartesi günü Lipidler Pratiğimizi yapacağız. Konuyla ilgili dokümanı (Lipidler Uygulaması Deneyleri dosyası) sağ kolondaki UYGULAMA HAZIRLIK DOKÜMANLARI başlığı altında bulabilirsiniz. Sizler zaten BAS öncesi lipidlerle ilgili işlediğimiz dersleri gözden geçirdiniz, çalıştınız, konuyu teorik olarak biliyorsunuz. Yarınki pratik için sizden istediğim sadece bu 2 sayfalık ders notunu bir kere okuyarak pratiğe gelmeniz...

Bu pratikte 3 deneyimiz var. İlki lipidlerin fiziksel özellikleriyle ilgili... Bu deneyi asistanlarımız sizler için yapacak, ancak sizler deneyi iyi gözlemlemeyi ve gözlemlerinizi not almayı unutmayın. Diğer iki deneyimiz ise lipidlerin verdiği kimyasal tepkimelerle ilgili; bunları sizler yapacaksınız ancak bunlarda da gözlemlerinizi ve değişimleri not almanızı istiyorum. Bu aldığınız notlar pratik sonunda sınavda size yardımcı olacak.

Bu arada sınav notlarınızı da artık blogdan takip edebiliyorsunuz, umarım hepiniz DUYURULAR başlığı altında Sınav Notları Listesi'ne ulaştınız.

Pazartesi pratikte görüşmek üzere, sevgilerimle

Prof. Dr. Ferhan Sağın